“KEDVENC GYÜMÖLCSÖM, ZÖLDSÉGEM” – RAJZVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZATA

Mindig szeretünk újdonsággal készülni, ezért a HeySmoothie csapata országos rajzpályázatot hirdet, melynek témája: Kedvenc gyümölcsöm, zöldségem.

Fontosnak tartjuk, hogy már gyermekkorban is megalapozzuk az egészséges táplálkozást gyermekeink életében. A HeySmoothie instant smoothie porokat bármikor, bárhova magatokkal tudjátok vinni és tartalmazza gyermeketek napi gyümölcs és zöldség adagjának nagy százalékát. Termékeink közt külön gyerekeknek szánt csomagot is találhattok. Kakaós ízvilág és zamatos gyümölcsök smoothie köntösbe bújtatva, telis-tele vitaminokkal. Elvihetitek a játszótérre, de akár iskolai uzsonna is lehet a HeySmoothie vagy a palackból kényelmesen megiható az autóban ülve is.

Kiknek várjuk a rajzait?

Olyan gyermekeknek (3-14 éves kor között), akik szeretne rajzolni és a családjuk számára fontos az egészséges életmód.

Milyen technikákkal készült alkotásokat várunk? Nem határozzuk meg a felhasznált eszközöket, tehát színes ceruza, vízfesték, pasztell stb. munkát is készíthettek. Ennek csak a képzeletetek szab határt!

Hova várjuk az elkészült műveket?

Munkáitokat a hello@heysmoothie.hu címre várjuk lefotózva/beszkennelve. Az e-mail tárgyában szerepeljen a következő: Kedvenc gyümölcsöm/zöldségem – rajzverseny. Az elkészült alkotásra nevet és életkort ne írjatok, azonban az emailben kérjük szerepeljen a gyermek keresztneve és életkora.

A nevezés fajtáját tekintve egyéni pályázatra van lehetőség. Csoportos rajzokat nem fogadunk. 

Az elkészült pályázatokat a @Heysmoothie hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé egy külön albumban, ahol “szavazatokat” gyűjthettek. A legtöbb kedvelést/reakciót elérő alkotások tulajdonosai értékes nyereményeket kapnak!

Meddig várjuk az alkotásokat? 2023. május 8. és május 22. között.

Szavazásra ekkor van lehetőségetek a FB oldalunkon: 2023. május 23-28. 23:59

Mikor zárul a verseny? 2023. május 28. 20:00

A díjazás:

- A közönség szavazatai alapján első helyezett nyereményei: 3 csomag HeySmoothie ízválogatás, mely egyenként 12 db ízt tartalmaz.

- A közönség szavazatai alapján második helyezett nyereményei: 2 csomag HeySmoothie ízválogatás mely egyenként 12 db ízt tartalmaz.

- A közönség szavazatai alapján harmadik helyezett nyereményei: 1 csomag HeySmoothie 12 darabos ízválogatás, mely egyenként 12 db ízt tartalmaz.

A szakmai zsűriben pedig a HeySmoothie alapítói foglalnak helyet, ők lesznek, akik a pályázatok közül majd egy plusz nyertest fognak kihirdetni, figyelembe véve az életkori, kézügyességi, tehetségbeli adottságokat. A jutalmazás pedig egy HeySmoothie termékekből álló csomag lesz, ahogy a többi nyertesnél is, melyben extraként a legújabb termék is helyet fog majd kapni. 

 

 

 

HeySmoothie „Te kinek dobnád fel a napját” nyereményjáték játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

A Careforyou Kft. (székhely: 2049 Diósd,Naphegy utca 2. , Cg.: 13-09-113205 ) továbbiakban: Careforyou mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott ’Te kinek dobnád fel a napját’ nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 16. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot, és kommentben válaszolnak a játékban feltett kérdésre a játék poszt alatt. (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1. Határidők

A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték Instagram oldalát az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje.

A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

III. Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időpontja:

Instagram

04.17. 10:00 – 2023.04.30. 23:59

A Felhasználóknak ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy kommentben válaszoljanak a játékposztok felhívásában szereplő kérdésre alapján a HeySmoothie Instagram oldalán.

1. A Nyereményjáték menete

A Felhasználó játékidőszakon belül felkeresi a HeySmoothieInstagram oldalát:  https://www.instagram.com/HeySmoothieDrinks és tájékozódik a részletekről a játékfelhívásban közzétett linken keresztül elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató elolvasásával.

A Nyereményjátékban úgy vehet részt és indulhat a nyereményekért egy Felhasználó, ha a játékfelhívás posztjában feltett kérdésre kommentben válaszol a játék időtartamán belül a HeySmoothie Instagram oldalán.

A Felhasználó bármikor tájékozódhat a játék részleteiről a HeySmoothie Instagram oldalán a játékszabályzat által.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

1. Nyeremények, sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervezők számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzik. A Nyereményjátékban a Szervezők egy, azaz 1 db nyertest sorsolnak ki a Felhasználók közül. A nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni.

A Nyereményjáték nyereményei a játékidő lezárulta után kerülnek kisorsolásra:

Instagram:

2023.04.30

A Nyereményjáték lezárását követően a Szervezők a nyerteseket privát üzenetben értesítik a HeySmoothie Instagram  oldalán keresztül.

A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek szert:

Nyeremények:

Instagram:

- Nyeremény: egy 12 ízből álló HeySmoothie ajándékcsomag

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervezők fenntartják. Egy Felhasználó csak egy nyereményre jogosult.

1. Nyeremény átvétele

A sorsolást követően a Szervezők a nyertes kommentjére közvetlenül válaszolnak, mely válaszban értesítik arról, hogy a nyertes a nyereményjátékon kisorolásra került, majd ezt követően a Szervezők privát üzenetben veszik fel a kapcsolatot a nyertessel a további részletek egyeztetése miatt.

Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a posztokban leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A Szervezők vállalják a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.

VII. Felhasználó kizárása a játékból

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:

aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem töltötte be a 16. életévét vagy részvétele más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;

aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a teljesítéséhez különös előnyt biztosító segédeszközt vesz igénybe;

aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;

aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel;

aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervezők részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint

akit, illetve amelyet a Szervezők egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervezők jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervezők tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervezők a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni.

A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a játék zárását követő 30 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervezők felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. A Szervezők kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

1. Egyéb rendelkezések

A HeySmoothie fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a heySmoothie Instagram oldalán a Felhasználókat értesíti.

A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervezők az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. 14. cikkei szerint tájékoztatják az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett/Felhasználó), hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása.

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

Instagramon:

név,

telefonszám,

postacím és

Instagram azonosító,

Instagram profilkép.

Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

Adatkezelők adatai:

A Careforyou Kft. (székhely: 2049 Diósd,Naphegy utca 2. , Cg.: 13-09-113205 )

A Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek:

a Szervezők mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy a Felhasználóra vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek;

valamint a nyeremények átadásáért felelős mindenkori szerződött partnereihez annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szabályzat által kezelt személyes adatai a továbbításra kerüljenek a fent meghatározott célok megvalósulása miatt.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.

Hozzájárulását a Felhasználó írásban a Szervezők lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

A Szervezők tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint az őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Ezen túlmenően az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;

ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;

ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.